Spoľahlivý partner
pri realizácii Vášho zámeru

NÁŠ TÍM


LADISLAV
KELECSÉNYI

CEO

RICHARD
KELECSÉNYI

MEMBER OF THE BOARD

ANNAMÁRIA
KELECSÉNYI

MEMBER OF THE BOARD

DANIEL
VARGOVIČ

PROJECT MANAGER
Komunikujeme v jazykoch: slovenský, maďarský, anglický, francúzsky

naše služby


AUDITORSKÉ SLUŽBY A ANALÝZY

Finančný a personálny audit spoločnosti

Overenie / zostavenie účtovnej uzávierky a výkazov

Analýza reálnej ziskovosti spoločnosti

Stanovenie trhovej hodnoty spoločnosti

Predaj spoločnosti alebo jej časti

Transformácia, delenie, zlučovanie spoločností

FINANCOVANIE

Prostredníctvom fondov EÚ

Prostredníctvom finančných inštitúcií

Pomocou súkromného kapitálu

HĽADÁM INVESTORA, SPOLOČNÍKA, PARTNERA

Sprostredkovanie vhodného partnera, ktorý Vám môže poskytnúť kapitál

Predaj / nákup investičných zámerov

INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI

Ponúkate voľný kapitál na financovanie nových aj existujúcich projektov? Neváhajte nás kontaktovať

kontakt


kontaktné údaje
KEGroup, s.r.o.
Štúrova 42
927 01 Šaľa
Slovakia
Mobil
+421 907 315 814
E-mail
kegroup@kegroup.eu